CERCETAREA CALITATIVĂ

Presupune intervievarea unui număr restrâns de persoane şi urmărește să atingă niveluri informaționale mai profunde, legate de anumiți subiecți, datele nefiind statistic reprezentative pentru populaţia studiată. Cercetarea de tip calitativ studiază în profunzimea lor: motivaţiile, emoţiile, percepţiile, sentimentele care îi determină pe oameni să acţioneze în diverse moduri. Cercetarea calitativă se bazează pe interpretare, ceea ce înseamnă, că nu putem vorbi de cercetare calitativă obiectivă în adevăratul sens al cuvântului, deoarece cel care o realizează este cel care efectuează procesul de interpretare.

  • Focus grupul este un interviu de grup (între 8 și 15 membri) unde se urmăresc discuțiile dintre moderator și fiecare intervievat în parte, dar şi conversațiile din interiorul grupului. De aceea, este foarte important ca grupul ales să fie omogen, să aibă interese şi caracteristici comune, pentru ca discuțiile să decurgă mai ușor și să fie constructive. Focus grupul este o cercetare calitativă eficientă din perspectiva raportului dintre rezultate, durată şi costuri, e flexibil în ce priveşte modalităţile de organizare şi resursele necesare, iar informaţiile primite au un grad ridicat de acurateţe.
  • Mini-grupul – un interviu colectiv realizat de moderator cu 4-5 respondenţi care permite o abordare mai detaliată a temelor cercetării decât sesiunile focus grup. Mini-grupul se recomandă atunci când temele puse în discuţie sunt foarte sensibile şi/sau participanţii fac parte din categorii sociale greu accesibile.
  • Diade/triade – discuţie liberă dintre moderator şi  2-3 persoane pe o anumită tema studiată. Rezultatele acestei metode de cercetare calitativă sunt informaţii detaliate privind comportamentele, opiniile şi atitudinile respondenţilor faţă de anumite produse, servicii, situaţii etc.
  • Interviul în profunzime este o metodă de cercetare calitativă utilizată de obicei în faza exploratorie, iniţială, a oricărui proiect de cercetare de marketing. La interviurile în profunzime se realizează o culegere de informaţii cu privire la dorinţele şi nevoile consumatorilor, cu privire la aşteptările acestora vis-a-vis de un anumit produs sau serviciu, se obţin informaţii utile legate de brand şi comunicare. Este o discuţie liberă, o conversaţie care conduce indirect către răspunsuri utile.
  • Studiul de caz este o analiză amănunţită a unei persoane sau a unui grup de indivizi, în mod special ca model al unui fenomen medical, psihologic sau social; se concentrează pe o singură problemă, prin accentuarea explicaţiilor în rezolvarea problemei, prin termeni măsurabili şi cuantificabili.
  • Observație este definită ca fiind activitatea de urmărire şi descriere sistematică a comportamentelor şi evenimentelor ce au loc în mediul social. Observaţia calitativă poate fi: participativă si neparticipativă. Observaţia neparticipativă este atunci când cercetătorul observă grupul fără să se implice, studiază totul din exterior, iar observaţia participativă presupune implicarea activă în vieţile celor studiaţi şi cercetătorul este acceptat ca membru al grupului. Aceasta este recunoscută ca cea mai calitativă dintre toate metodele de cercetare.
Pentru informaţii şi detalii despre produsele noastre, consultanții noștri vă stau la dispoziție la numărul de telefon +4 021 312 5707 , sau prin e-mail la adresa office.prc@profilesresearch.ro