CERCETAREA CANTITATIVĂ

Are rolul de a cuantifica cu precizie aspecte relevante identificate anterior prin metode calitative. Este indicată atunci când se cer informaţii despre categorii largi de public, când se doreşte verificarea unor ipoteze deja existente, deoarece rezultatele măsurabile şi riguroase pot fi generalizate pentru publicul analizat. Cercetarea cantitativă vizează, în general, eşantioane mari şi poate fi realizată pe arii geografice extinse: locale – regionale – naţionale – internaţionale.

Great Research & Development realizează diverse tipuri de cercetări cantitative: sondaj de opinie, anchete sociologice, studii de piaţă folosind diferite tehnici de colectare a informaţiilor:

  • PAPI – Pen and Paper Interviews – folosită în realizarea interviurilor F2F (Face to Face), constă în aplicarea de către operatorul de interviu a unui set de întrebări (chestionar), răspunsurile fiind notate pe hârtie.
  • CAPI – Computer Assisted Personal Interviews – constă în administrarea de către operatorul de interviu a chestionarului afişat pe laptop/tabletă.
  • CAWI – Computer assisted Web Interviewing – chestionarul apare pe o pagină web, respondentul completând răspunsurile direct in browser.
  • CATI – Computer assisted Telephone Interviewing – interviul este realizat prin telefon de către operatorul de interviu care aplică întrebările afişate pe un ecran
  • Observare – proces sistematic de înregistrare a comportamentului oamenilor, obiectelor ori a evenimentelor, fără ca observatorul să comunice în mod direct cu cei care manifestă comportamentele respective.
Pentru informaţii şi detalii despre produsele noastre, consultanții noștri vă stau la dispoziție la numărul de telefon +4 021 312 5707 , sau prin e-mail la adresa office.prc@profilesresearch.ro