ANALIZA / INTERPRETAREA DATELOR

Ne place să analizăm și să interpretăm datele studiilor de piață, chiar dacă acestea nu au fost culese de noi, iar metodologiile nu ne aparțin! Din acest motiv, oferim acest serviciu, utilizând următoarele tipuri de analize:

  • Analize univariate (frecvențe absolute și relative);
  • Analize bivariate (tabele de contingență);
  • Analize multivariate (corelație, varianță, regresie multiplă, cluster, discriminantă, factorială, multidimensională și conjoint);
  • Testarea diferențelor (analiza schimbării procentuale, teste parametrice și teste neparametrice).