CULEGEREA DATELOR (FIELDWORK)

Această activitate reprezintă poate cea mai importantă etapă în cercetarea cantitativă, de modul de desfăşurare şi de calitatea muncii efectuate depinzând succesul  întregului proiect. Astfel, Great Research & Development asigură în permanenţă suport echipei de field, monitorizând cu atenţie şi responsabilitate întregul proces de culegere a datelor, respectând timing-ul și metodologia stabilită pentru fiecare proiect.

Echipa noastră de teren este formată din peste 200 de operatori de interviu şi 25 de coordonatori zonali care sunt în permanenţă instruiţi şi pregătiţi de a face faţă tuturor cerinţelor şi provocărilor din punct de vedere al metodologiei, tehnicilor de culegere a datelor şi acoperirii teritoriale.

Deoarece considerăm că munca efectuată de un operator de interviu nu este una uşoară şi acurateţea datelor este dată în cea mai mare proporţie de calitatea informaţiilor ce se culeg, la începutul fiecărui proiect, cât şi pe parcursul acestuia ne asigurăm că fiecare operator a înţeles în totalitate chestionarul, astfel încât dacă i se cer lămuriri de către respondent să poată să îi furnizeze explicaţii clare şi corecte, care să îi uşureze munca şi să asigure culegerea de date corecte, precise, clare şi coerente.

În funcţie de metodologia stabilită, echipa de teren Great Research & Development poate aduna informaţii:

  • În gospodării (In home)
  • În locaţii centrale  (Central location)
  • La ieşire (Exit interviews)
  • În magazine (In store interviews)

Culegerea datelor se poate realiza:

  • Faţă în faţă (la domiciliu, la locaţie, în magazine) – creion hârtie (PAPI)
  • Faţă în faţă (la domiciliu, la locaţie, în magazine), folosind tableta/computerul (CAPI)
  • Telefonic, asistat de calculator (CATI)
  • Autocompletare utilizând aplicații online – prin Internet (CAWI)

Chestionarele completate sunt validate în proporţie de 100% şi sunt verificate telefonic sau pe teren în proporţie de minim 30%. În cazul în care există suspiciuni pentru anumite chestionare în ceea ce priveşte respectarea metodologiei şi a calităţii datelor, acestea sunt invalidate, nu se introduc în baza de date şi sunt redate în teren pentru a fi refăcute.